Dua | Səs vəşəkil | Şəkillər. | Nəşriyyat | Qonaqdəftəri | Haqqımızda
Vəliyi Əsr (ə.c) adina beynəlxalq xəbərlər mərkəzinə xoş gəlmisiniz info@imamalmahdi.com • http://www.almawood.net
  http://www.hazratmahdi.com
  http://www.baqiyatullah.com
  http://www.majaalis.com
  http://www.baqiatollah.org
  http://www.al-mahdi.org
  http://www.imammahdi.com
  http://www.yamahdi.com
  http://www.imammahdi-s.com
  http://www.14masom.com
  http://www.jamkaran.info
  http://www.alqaem.net
  http://www.mahdieh.org
  http://www.hazratesaheb.com
  http://www.montazar.net
  http://www.ejlasmahdi.com
  http://www.monjee.org
  http://www.hazratmahdi.com
  http://www.mouood.com
  http://www.imammehdi.org

  Vəli Əsr(ələyhissəlam) adına beynəlxalq mərkəzin hədəflərindən biri dnyada İmam Zaman(ələyhissəlam)-ın kməkilərinin sayı qədərində 313 idarə və şbəsinin təşkil olunmasıdır. Beləki dnyanın ən ucqar nqtələrindən hər hansı təşkilat və idarələr bizimlə həmkarlıq etmək istəsə bu haqda araşdırılma və təhqiq aparılandan sonra z nəzərlərimizi e`lam edəcəyik.

  Şeyx Mufidin zamanından indiki əsrimizə qədər davamlı olaraq İmam Zaman (ələyhissəlam) islamın dahi alimlərinə məxsus inayət və lutf etmişdir. Həminin islamın adlı-sanlı və gzəl əməl sahibləri olan dahi şəzsiyətləri O, həzrəti ziyarətinə nail olmuşdular. Bu ziyarətlərin sayəsində də İmam Zaman (ələyhissəlam)-dan bəhrələnib kmək alaraq camaatı dz yola ynəltmişdilər.

  Ustad ayətullah Seyyid Mahmud Bəhrul- Ulumun vasitəsi ilə mqəddimat, orta və ali şəkildə İmam Məhdi(ələyhissəlam) Qur`anda mvzusu ilə 22 dnya dvlətlərinin tələbə və təhsililərinə məxsus İmam Zaman (ələyhissəlam)-ı tanımaq n 6 aylıq kursalr yaranmışdır.

  Ayətullah Seyyid Mahmud Bəhrul- Ulum Mirdamadinin mxtəlif dvlətlərə xsusən Avropa lkələrinə səfərləri və orada olan məscid, kilsə, ibadətgah, idərə və təşkilatlar, universitet, tarixi muzey və qədim incəsənət abidələrində olması və eyni zamanda məscidlərin imam camaatı, mxtəlif din və məzhəblərin numayəndələri və grkəmli şəxsiyyətlərlə grş keirtməsi və ayrı-ayrı yerlərdə məruzə və ıxışı islam və şiyəliyə təşviq etmə və axrəz-zamanda imam Məhdi (ə) -ən zhuruna bəşarəti.

  Gondərən : E-mail :
  عربي فارسي English French اردو Italiano
  Turkish Русский Azəri Hausa  Indonesia Thai Bangla
  Copyright © 2000 - 2008 - Bu imamalmahdi.com saytın tamam hququları Vəliyi Əsr (ə.c) adina beynəlxalq xəbərlər mərkəzi tərəfindən qorunur.
  AZARI FONT
  Cavanların islama meyilliyi
  Dnya dinləri və ədalət carısı
  Xarici alimlər və Məhdiilik
  Məhdiiliyin on gnlyndə
  Yəhudi və İmamın zhurunun mzdəsi
  Məhdiiliyin ələyhinə dşmənilik təbliğatı.
  Məsiyhiyyətin Məhdiiliyə meyli
  Halivud və Məhdiilik
  zviyyət
  zviyyətdən ıxma