Giriş | Hakkımızda | Albüm | Ses Bankası | Dua | Haberleşme
 
Mehdi (a.s)’ın Devleti, Tüm Dünyayı Kapsayacak Olan İman, Barış ve Adaletin Habercisidir
Hz. Ali (a.s), Hz. Resulullah (s.a.a)’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Hüseyin’in evlâtlarından biri ümmetim arasında kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır.”
Yenabî’ul-Mevedde,s.285, 445